TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2016

Ngày 15/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có 160 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, cùng đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN