TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017

Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm: điểm cầu chính tại thành phố Cao Lãnh có hơn 350 đại biểu tham dự và 22 điểm cầu ở cấp huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo, 03 Hội quán (Canh Tân Hội quán – xã An Nhơn, huyện Châu Thành; Thành Tâm Hội quán - xã Vĩnh Thới,...
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018

Ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 – tỉnh Đồng Tháp với chủ đề là “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?”.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN