TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông được khen thưởng tập thể về thành tích tiêu biểu trong tháng thanh niên năm 2019

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ 09 diễn ra ngày 03/5/2019 tại Hội trường Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông được Đoàn khối các cơ quan tỉnh ghi nhận đã có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động Đoàn và được biểu dương khen thành tích tiêu biểu trong tháng thanh niên của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN