TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp

Chiều ngày 08 tháng 6 năm 2015, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Thái chủ trì cuộc họp công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Viễn thông tỉnh, Trung tâm Tin học tỉnh và toàn thể công chức Sở Thông tin và Truyền thông.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Kết quả kiểm tra trình độ ứng dụng tin học cơ bản năm 2014

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ban tổ chức sát hạch trình độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-BTC về việc công bố kết quả và cấp giấy chứng nhận đối với cán bộ, công chức đạt yêu cầu kiểm tra trình độ ứng dụng tin học cơ bản năm 2014. Tổng số có 680 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đạt yêu cầu.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN