TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2016

Sáng ngày 04/10/2016, tại thành phố Cao Lãnh, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2016 cho hơn 230 công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác truyền thanh cấp huyện, cơ sở và 05 Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN