TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Hội nghị sơ kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông Đồng Tháp 6 tháng đầu năm 2015

Chiều ngày 03/7/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan báo, đài, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình trả tiền, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. Ông Huỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Kết quả kiểm tra trình độ ứng dụng tin học cơ bản năm 2014

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ban tổ chức sát hạch trình độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-BTC về việc công bố kết quả và cấp giấy chứng nhận đối với cán bộ, công chức đạt yêu cầu kiểm tra trình độ ứng dụng tin học cơ bản năm 2014. Tổng số có 680 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đạt yêu cầu.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN