TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông Đồng Tháp năm 2019

Chiều ngày 10/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 12 huyện, thị xã, thành phố.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN