TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Đánh giá hiệu quả dự án nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và dự án lắp đặt màn hình, bảng điện tử giai đoạn 1

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp trực tuyến đánh giá hiệu quả dự án đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và dự án xây dựng, lắp đặt màn hình, bảng điện tử giai đoạn 1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Huỳnh Thanh Sơn chủ trì.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) nhiều tỉnh thành đã tiến hành các đợt thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều sai phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN