TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Góp ý hoàn thiện Đề án Nâng cao hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020

Để hoàn thiện Đề án “Nâng cao hình ảnh Đồng Tháp” giai đoạn 2015 – 2020; sáng ngày 05/5/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Hãy cười lên và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh....
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Thay đổi nhỏ, kết quả lớn

Đó là chủ đề của buổi họp mặt với các cơ quan báo chí được diễn ra vào ngày 23/01/2015 do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, nhằm thông tin kết quả kinh tế xã hội của Tỉnh Đồng Tháp năm 2014, có mặt hơn 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan và Chủ tịch Nguyễn Văn Dương đến dự.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN