TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Tập huấn sử dụng mail Đồng Tháp và cập nhật những tính năng mới trên phiên bản Mail Exchange 2013

Sáng ngày 11/7/2016, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc các lớp “Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng thư điện tử Đồng Tháp và cập nhật những tính năng mới trên phiên bản Mail Exchange 2013, đồng thời, hướng dẫn khắc phục những hạn chế trong quá trình sử dụng thư điện tử” công vụ của tỉnh.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Sáng ngày 20/7/2016, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đoàn Phường 1 tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật năm 2016 cho 80 đoàn viên Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn phường 1, thanh niên và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 1.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN