TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Phát huy vai trò truyền thông trong triển khai các Chương trình trọng tâm của tỉnh.

Ngày 17/4/2015, Bí thư Tỉnh ủy – Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trần Thị Thái chủ trì buổi tọa đàm giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh với các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp phát huy vai trò của công tác truyền thông trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Nhiều đơn vị đã đề nghị các cơ quan truyền thông và báo chí cùng chung tay xây dựng ngành Du lịch “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen”;...
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Thay đổi nhỏ, kết quả lớn

Đó là chủ đề của buổi họp mặt với các cơ quan báo chí được diễn ra vào ngày 23/01/2015 do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, nhằm thông tin kết quả kinh tế xã hội của Tỉnh Đồng Tháp năm 2014, có mặt hơn 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan và Chủ tịch Nguyễn Văn Dương đến dự.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN