TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9/2015.

Sáng ngày 30/9/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9/2015.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2015

Sáng ngày 15/9/2015, tại thành phố Cao Lãnh, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2015 cho hơn 240 công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp cơ sở và 05 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN