TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Thông qua Đề án “Nâng cao hình ảnh Đồng Tháp”

Sáng ngày 26/5/2015, Hội đồng Thẩm định Đề án “Nâng cao hình ảnh Đồng Tháp” giai đoạn 2015 – 2020 họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Thái - Chủ tịch Hội đồng; với sự tham gia phản biện của ThS - KTS Lê Minh Hoan (Bí thư Tỉnh ủy), GS.TS Hồ Đức Hùng – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, TS Bùi Thị Lan Hương – Giám đốc Chương trình đào tạo Tiến sỹ của Trung tâm đào...
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN